TEMPO, obchodní družstvo
Anketa Hledáme prostory Mapa stránek

Aktuality
Usnesení ze shromáždění delegátů TEMPO, obchodního družstva,
konaného dne 12.6.2018 v Brance u Opavy

Shromáždění delegátů projednalo
 1. Zprávu o plnění úkolů z minulého shromáždění delegátů.
 2. Zprávu představenstva družstva o činnosti družstva od minulého shromáždění delegátů.
 3. Zprávu kontrolní komise.
Shromáždění delegátů bere na vědomí
 1. Zprávu auditora.
 2. Zprávu mandátové komise.
Shromáždění delegátů schvaluje
 1. Zprávu představenstva o činnosti družstva a výsledcích hospodaření za rok 2017.
 2. Výroční zprávu družstva za rok 2017 včetně základních záměrů v roce 2018 a podnikatelského plánu pro rok 2018.
 3. Změnu stanov.
 4. Zprávu kontrolní komise družstva za rok 2017.
 5. Rozdělení celkového zisku ve výši 12 018 449,08 Kč následovně:
  • Do sociálního fondu 500 000 Kč.
  • Do fondu členů a funkcionářů 100 000 Kč.
  • Příděl do nedělitelného fondu 11 418 449,08 Kč.
Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva
 1. Vyhodnotit diskusní vystoupení delegátů a přijmout příslušná opatření.
  Termín: 31.7.2018
 2. Informovat všechny členy družstva prostřednictvím internetu na webových stránkách družstva o usnesení shromáždění delegátů.
  Termín: 20.6.2018
 3. Informovat všechny členy družstva formou zpravodaje Most Informací o výsledcích jednání shromáždění delegátů.
  Termín: 31.8.2018
Osvědčení o přínosu pro životní prostředí ekologickou likvidací baterií za rok 2017Grilovaná kuřata na našich prodejnách

Na vybraných prodejnách jsme pro Vás rozšířili sortiment o grilovaná kuřata.
Přijďte je vyzkoušet.

V současnosti nabízejí grilovaná kuřata tyto prodejny:

473 Bolatice, ul. Hlučínská
427 Bruntál, ul. Květná
463 Budišov nad Budišovkou, náměstí Republiky
481 Dolní Benešov, ul. Opavská
467 Háj ve Slezsku, ul. Antonína Vaška
418 Horní Benešov, Mírové náměstí
146 Hradec nad Moravicí, ul. Opavská
555 Hradec nad Moravicí, ul. Podolská
578 Chuchelná, ul. K. M. Lichnovského
177 Kozmice, ul. Hlavní
583 Kravaře, ul. Opavská
116 Litultovice
410 Moravský Beroun, náměstí 9. května
076 Opava, ul. Olomoucká
415 Ostrava, ul. Heyrovského
425 Přerov, ul. Palackého
314 Šilheřovice, ul. Střední
194 Vítkov, náměstí Jana Zajíce
       

Platba stravenkami
U nás můžet platit těmito stravenkami


Na jeden nákup můžete použít maximálně pět stravenek.

Za stravenky je možné zakoupit pouze potravinářské zboží s výjimkou alkoholových nápojů a tabákových výrobků.

Sběrné nádoby pro ekologickou likvidaci úsporných zářivek se nachází na všech našich prodejnách.
Aktualita za období 1.10.2018 - 31.12.2018
Starší aktuality
(c) 2011 TEMPO, obchodní družstvo