TEMPO, obchodní družstvo
GDPR Hledáme prostory Mapa stránek

Aktuality
Usnesení ze shromáždění delegátů našeho družstva, konaného dne 20.6.2011 v Brance u Opavy

Shromáždění delegátů projednalo
 1. Zprávu o plnění úkolů z minulého shromáždění delegátů.
 2. Zprávu představenstva družstva o činnosti družstva od minulého shromáždění.
 3. Zprávu kontrolní komise.
Shromáždění delegátů bere na vědomí
 1. Zprávu auditora.
 2. Zprávu mandátové komise.
Shromáždění delegátů schvaluje
 1. Zprávu představenstva o činnosti družstva a výsledcích hospodaření za rok 2010.
 2. Zprávu kontrolní komise družstva za rok 2010.
 3. Rozdělení celkového zisku ve výši 3 916 060 Kč následovně:
  • Do sociálního fondu 350 000 Kč.
  • Do fondu členů a funkcionářů 200 000 Kč.
  • Příděl do nedělitelného fondu 3 366 060 Kč.
 4. Aby povinný audit obchodního družstva TEMPO za rok 2011 a další léta vykonával Ing. Václav Dostál, bytem Studénka II. - Butovice, Veřovická 410, auditorské číslo udělené Komorou auditorů ČR 060.
Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva
 1. Informovat všechny členy družstva prostřednictvím internetu na webových stránkách družstva o usnesení shromáždění delegátů.
  Termín: 21.6.2011
 2. Informovat všechny členy družstva formou zpravodaje Most Informací o výsledcích jednání shromáždění delegátů.
  Termín: 31.8.2011Starší aktuality
(c) 2011 TEMPO, obchodní družstvo