TEMPO, obchodní družstvo
GDPR Hledáme prostory Mapa stránek

Aktuality
Usnesení ze shromáždění delegátů TEMPO, obchodního družstva,
konaného dne 19.6.2012 v Brance u Opavy

Shromáždění delegátů projednalo
 1. Zprávu o plnění úkolů z minulého shromáždění delegátů.
 2. Zprávu představenstva družstva o činnosti družstva od minulého shromáždění.
 3. Zprávu kontrolní komise.
Shromáždění delegátů bere na vědomí
 1. Zprávu auditora.
 2. Zprávu mandátové komise.
Shromáždění delegátů schvaluje
 1. Zprávu představenstva o činnosti družstva a výsledcích hospodaření za rok 2011.
 2. Zprávu kontrolní komise družstva za rok 2011.
 3. Rozdělení celkového zisku ve výši 4 910 011 Kč následovně:
  • Do sociálního fondu 350 000 Kč.
  • Do fondu členů a funkcionářů 200 000 Kč.
  • Příděl do nedělitelného fondu 4 360 011 Kč.
 4. Provedení povinného auditu účetní závěrky a výroční zprávy obchodního družstva TEMPO za rok 2012 a roky následující, Opavskou auditorskou kanceláří s.r.o IČO 25368729 Hradec nad Moravicí, auditorské číslo udělené Komorou auditorů ČR 247.
Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva
 1. Informovat všechny členy družstva prostřednictvím internetu na webových stránkách družstva o usnesení shromáždění delegátů.
  Termín: 20.6.2012
 2. Informovat všechny členy družstva formou zpravodaje Most Informací o výsledcích jednání shromáždění delegátů.
  Termín: 31.8.2012


Starší aktuality
(c) 2011 TEMPO, obchodní družstvo