TEMPO, obchodní družstvo
GDPR Hledáme prostory Mapa stránek

Aktuality
Usnesení ze shromáždění delegátů TEMPO, obchodního družstva,
konaného dne 16.6.2020 v Brance u Opavy

Shromáždění delegátů projednalo
 1. Zprávu představenstva družstva o činnosti družstva.
 2. Zprávu kontrolní komise.
Shromáždění delegátů bere na vědomí
 1. Zprávu auditora.
 2. Zprávu mandátové komise.
Shromáždění delegátů schvaluje
 1. Zprávu představenstva o činnosti družstva a výsledcích hospodaření za rok 2019.
 2. Výroční zprávu družstva za rok 2019 včetně základních záměrů v roce 2020 a podnikatelského plánu pro rok 2020.
 3. Zprávu kontrolní komise družstva za rok 2019.
 4. Rozdělení celkového zisku ve výši 11 541 493,58 Kč následovně:
  • Do sociálního fondu 700 000 Kč.
  • Do fondu členů a funkcionářů 100 000 Kč.
  • Příděl do rezervního (nedělitelného) fondu 10 741 493,58 Kč.
 5. Spolupráci s auditorem Ing. Lumírem Ivánkem s auditorským oprávněním KAČR 2369.
Shromáždění delegátů ukládá představenstvu družstva
 1. Vyhodnotit diskusní vystoupení delegátů a přijmout příslušná opatření.
  Termín: 31.7.2020
 2. Informovat všechny členy družstva prostřednictvím internetu na webových stránkách družstva o usnesení shromáždění delegátů.
  Termín: 23.6.2020
 3. Informovat všechny členy družstva formou zpravodaje Most Informací o výsledcích jednání shromáždění delegátů.
  Termín: 31.8.2020Starší aktuality
(c) 2011 TEMPO, obchodní družstvo