TEMPO, obchodní družstvo
GDPR Hledáme prostory Mapa stránek

Členství
Kdo se může stát členem družstva

Fyzická osoba, která je zletilá a má způsobilost k právním úkonům podle právního řádu ČR, nebo právnická osoba, a to jak tuzemská, tak zahraniční (zastoupená statutárním orgánem nebo jím zmocněnou osobou), pokud souhlasí s posláním družstva, jeho stanovami a má trvalé bydliště, místo podnikání nebo sídlo v okresech, kde družstvo podniká. O přijetí nových členů družstva, a to jak fyzické, tak právnické osoby, rozhoduje výkonný a statutární orgán družstva - představenstvo.

Základní členský vklad u fyzické osoby činí 200 Kč. Základní členský vklad právnické osoby činí 10 000 Kč. Každý člen může splatit další členské vklady až do výše 100 násobku svého základního vkladu. Bez ohledu na výši vkladů má však při hlasování vždy jen jeden hlas.


Výhody, které můžete získat po zaplacení členského vkladu

1. Možnost zapůjčit družstvu peníze za výhodných úrokových sazeb

Každá smlouva o zápůjčce bude posuzována a schvalována jednotlivě zástupcem představenstva družstva.

Sazby jsou platné pro období 1.1.2020 - 31.12.2020.

Doba uzavření smlouvy je 12 měsíců.

Výše úroků závisí na celkové hodnotě zápůjček, které člen družstva uzavřel a na výši nákupů:

Bude-li roční nákup člena na čipovou kartu vyšší nežli 18 000 Kč, smlouva bude uzavřena za níže uvedených stávajících podmínek.

Bude-li roční nákup člena na čipovou kartu pod 18 000 Kč, dojde k individuálnímu posouzení žadatele a v případě uzavření smlouvy budou platit níže uvedené, nové podmínky.

V případě nulové roční hodnotě nákupu na čipovou kartu nebude smlouva o zápůjčce uzavřena.

 Stávající podmínky:
Suma zápůjček členem uzavřených Roční úrok
1 - 499 999 Kč 2%
500 000 - 749 999 Kč 1,85%
750 000 - 999 999 Kč 1,7%
1 000 000 - 1 999 000 Kč 1,55%
nad 2 000 000 Kč 1,4%
Sankce za předčasný výběr jsou stanoveny na 0,5% z vkladu do 6 měsíců předčasného výběru a 1% z vkladu nad 6 měsíců předčasného výběru.

 Nové podmínky:
Suma zápůjček členem uzavřených Roční úrok
1 - 499 999 Kč 1%
500 000 - 749 999 Kč 0,85%
750 000 - 999 999 Kč 0,7%
1 000 000 - 1 999 000 Kč 0,55%
nad 2 000 000 Kč 0,4%
Sankce za předčasný výběr jsou stanoveny na 0,5% z vkladu do 6 měsíců předčasného výběru a 1% z vkladu nad 6 měsíců předčasného výběru.

2. Možnost pořízení čipové karty družstva

pro zákazníka / platba čipovou kartouposlední aktualizace 9.1.2020
informace
Hana Kubánková,
tel: 553697227
kubankova@odtempo.cz
(c) 2011 TEMPO, obchodní družstvo