TEMPO, obchodní družstvo
GDPR Hledáme prostory Mapa stránek

Historie
 • V roce 1919 vzniklo v Ostravě družstvo Budoucnost. Toto družstvo se do začátku druhé světové války rozrostlo na celou Moravu. Jedno z největších zastoupení bylo na Opavsku a z toho důvodu zde byla zřízena samostatná divize.
 • Během války byla činnost družstva německými úřady zakázána a jeho majetek rozdělen.
 • Po druhé světové válce došlo k obnovení činnosti družstva, i když vlivem válečných událostí byla téměř polovina jeho majetku zničena.
 • Po roce 1948 bylo družstvo politickou mocí donuceno provést několik reorganizací. V roce 1951 bylo rozdrobeno na jednotlivá družstva s okresní působností, v roce 1953 pak na družstvíčka s působností jen v jedné obci. Tyto reorganizace přivedly jednotlivá družstvíčka téměř ke krachu.
 • Opavské spotřební družstvo pod názvem Jednota působí od roku 1957, v roce 1960, při změně rozdělení okresů pak sloučením Jednoty Opava, Hlučín a Bílovec, došlo k vytvoření družstva v dnešním rozsahu okresu Opava.
 • Na základě politických tlaků prošlo družstvo několika reorganizacemi a delimitacemi, byly zestátňovány některé jeho části, následně pak některé jeho části po roce 1968 opět navráceny. Po roce 1968 byl zrušen dokonce i zákaz, aby družstva mohla působit i ve městech.
 • Do roku 1989 družstvo odkoupilo od obecních úřadů většinu své prodejní sítě, kterou tyto obecní úřady vybudovaly v rámci tzv. "akce Z". Tyto odkupy družstvo financovalo většinou z úvěrů.
 • Před rokem 1989 zaměstnávala opavská Jednota na 3000 lidí a provozovala kolem 500 jednotek, přičemž její obrat se pohyboval na zhruba stejné úrovni jako dnes.
 • Racionalizací činnosti se počet zaměstnanců snížil na 701. V současné době družstvo provozuje 95 prodejen (87 ve vlastních objektech, 8 v pronajatých prostorách).
 • Po restrukturalizaci se opavské SD zabývá převážně prodejem zboží denní potřeby, jen okrajově prodejem průmyslového zboží, textilu, obuvi a stavebnin. Počátkem 90. let zrušila Jednota své lahůdkářské výrobny, úsek dopravy, údržby, ukončila pohostinskou činnost, z deseti prodejen stavebnin ponechala pouze dvě a na minimum zredukovala počet samostatných prodejen průmyslového zboží.
 • Původně družstvo provozovalo několik potravinářských velkoskladů, a sice ve Vítkově, v Hlučíně a v Háji ve Slezsku. Před rokem 1989 byl zrušen sklad v Háji ve Slezsku jako potravinářský a začal zásobovat celé družstvo drogerií. Později byl přestěhován do Opavy-Kateřinek. V roce 2000 byl zrušen sklad ve Vítkově a jeho činnost převzal velkoobchod v Hlučíně. Na přelomu let 2003 a 2004 došlo za plného provozu k postupnému bourání starých budov a vybudování moderního logistického centra v Hlučíně. Toto bylo uvedeno do provozu 1.5.2004, o měsíc později se pak do tohoto skladu přestěhoval i sklad drogistického zboží z Opavy. V létě 2004, po dokončení chladírny a mrazírny došlo k rozšíření velkoobchodního sortimentu o sortiment čerstvého zboží.

  Logistické centrum v Hlučíně

  Tento sklad je vybaven špičkovou výpočetní technikou a organizace práce v tomto skladu je na světové úrovni. Toto nejlépe charakterizují ocenění, kterých se mu dostalo:

  Ocenění Log-In 2005 Zvítězil v celostátní soutěži o nejlepší logistické řešení roku 2005.
  Ocenění IT projekt 2005 Zvítězil v celostátní soutěži o nejlepší implementaci výpočetní techniky v roce 2005.
  Ocenění MS Industry Awards 2006 Byl vyhodnocen firmou Microsoft jako nejlepší aplikace jejich programu roku 2006.
 • Z maloobchodní sítě je největší prodejní jednotkou hypermarket v Opavě Jaktaři, který byl otevřen 5.12.1997. Jeho prodejní plocha je 2500 m2, disponuje 180 parkovacími místy a v současnosti se na obratu družstva podílí 13,8%.
 • Družstvo expanduje mimo svůj původní okres a má dostatek prostředků pro pořízení nových jednotek, případně i pro jejich výstavbu. Mimo okres Opava má družstvo tři prodejny v okrese Bruntál, dvě v okrese Ostrava a jednu v okrese Olomouc.
 • K 1.1.1991 mělo opavské družstvo úvěry ve výši 320 milionů Kč, v roce 2005 hospodařilo s provozním úvěrem necelých 40 mil.Kč. Splátky starých závazků dramaticky zbrzdily rozvoj družstva v posledních 15 letech. I přesto provedlo družstvo investici 70 mil. Kč do hypermarketu v Jaktaři v roce 1997 a ve stejné výši i do VO v Hlučíně v roce 2004.
 • Od roku 1995 provozuje družstvo věrnostní systém na bázi bezkontaktních čipových karet. S jejich pomocí mohou zákazníci platit své nákupy v síti prodejen nejen opavského družstva, ale na základě vzájemných dohod také v prodejnách Jednoty Český Těšín. Z plateb prováděných čipovou kartou dostávají jejich majitelé slevy. Pomocí karet si lze také ve jmenovaných prodejnách vyzvednout či uložit peníze na účet nebo provádět bezhotovostní bankovní operace.
(c) 2011 TEMPO, obchodní družstvo