TEMPO, obchodní družstvo
GDPR Hledáme prostory Mapa stránek

Probíhající soutěže
Úplná pravidla věrnostního programu Sbírejte Tempo body
pro prodejny TUTY, TERNO, TEMPO market

 1. Pořadatel a organizátor akce

  Pořadatelem a organizátorem akce s názvem "Sbírejte Tempo body a nakupujte výrobky z nabídky za super ceny" (dále pouze jako "akce") je společnost:
  Tempo, obchodní družstvo
  se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 38 Opava
  IČO: 00032417
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Ostravě, vložka 187 (dále jen "Pořadatel").

 2. Pravidla akce

  Tato úplná pravidla akce jsou zveřejněna na této stránce po celou dobu jejího konání.

 3. Termín a místo konání akce

  Akce probíhá ve všech prodejnách typu TUTY, TERNO, TEMPO market v termínu od 18.11.2020 do 31.12.2020
  Zboží si zákazník může zakoupit za zvýhodněnou cenu do vyprodání zásob nebo do 15.1.2021.

 4. Principy a podmínky soutěže

  • Účastník se zapojí do akce tím, že v prodejně TUTY, TERNO, TEMPO market zakoupí v době trvání akce zboží za minimálně 300 Kč a získá 1 bod. Body se vylepují na sběrací kartičku. Za určený počet bodů, které soutěžící nalepí na příslušnou kartičku, si pak může vybrat výrobek z nabídky. Uplatněním řádně vyplněné sběratelské kartičky s body, má zákazník možnost zakoupit výrobek se slevou proti doporučené ceně výrobku od dodavatele. Nárok na 1 bod vzniká, dosáhne-li hodnota nákupu požadované částky nejméně 300 Kč a jsou-li současně splněny další podmínky pro získání sběratelského bodu uvedené v těchto pravidlech. Body lze uplatnit do vyprodání zboží nebo do 15.1.2021.

  • Pořadatel je pro účely kontroly při uplatnění sběratelské kartičky oprávněn požádat účastníka o předložení originálů účetních dokladů (účtenek), na základě kterých byly účastníku v souladu s těmito pravidly marketingové akce vydány jednotlivé očíslované body nalepené na předložené sběratelské kartičce. Pro případ takovéto kontroly je účastník povinen si takové účetní doklady (účtenky) z nákupu ponechat a na požádání pořadatele je předložit ke kontrole.

   Body a věrnostní kartičky se v prodejnách pořadatele, označených JO, vydávají přímo u pokladen, bezprostředně po nákupu. Produkty lze v prodejně objednat a následně zakoupit po předložení vyplněné kartičky s potřebným počtem sběratelských bodů. Objednané zboží obdrží zákazník do jednoho týdne.

 5. Další důležité podmínky akce

  • V této akci nedochází ke zpracování a nakládání s osobními údaji.

  • Na věrnostní cenu či jiné plnění dle těchto podmínek není právní nárok.

  • Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze akce zúčastnit jen se souhlasem této fyzické či právnické osoby.

  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů a bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách www.odtempo.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

  • Pořadatel a organizátor akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojené.

  • Účastník nemá oprávnění požadovat vyplacení částky odpovídající slevě na Předmět v penězích při předložení sběratelské kartičky s řádně vyplněnými body. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti se zapojením účastníka do marketingové akce a nesprávným použitím Předmětu.

 6. Seznam produktů zařazených do věrnostního programu

  Výrobek Bodově zvýhodněná cena     Počet bodů    
  Kufřík doktor     199,00 Kč 4 body
  Kufřík salón krásy     199,00 Kč 4 body
  Kufr Deluxe dílna     349,00 Kč 4 body
  Kuchyňka Joly Petit     569,00 Kč 4 body
  Sluchátka bezdrátové BHP 7500 SLUCHÁTKA CAMO     639,00 Kč 8 bodů
  Sluchátka bezdrátové BHP 7502 STREET ART PINK     639,00 Kč 8 bodů
  Sluchátka bezdrátové REI-TW 300 DARK GREY   1369,00 Kč 8 bodů
  Kamera do auta     829,00 Kč 8 bodů
  Sada nářadí FIELDMANN     809,00 Kč 8 bodů
  SHP 7201SL Set zastřihovačů SENCOR     629,00 Kč 8 bodů
  CLASSIC GLASS REMOSKA 4l R22F/01  2 390,00 Kč 8 bodů

Úplná pravidla věrnostního programu Sbírejte Tempo body
pro prodejny JO

 1. Pořadatel a organizátor akce

  Pořadatelem a organizátorem akce s názvem "Sbírejte Tempo body a nakupujte výrobky z nabídky za super ceny" (dále pouze jako "akce") je společnost:
  Tempo, obchodní družstvo
  se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 38 Opava
  IČO: 00032417
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Ostravě, vložka 187 (dále jen "Pořadatel").

 2. Pravidla akce

  Tato úplná pravidla akce jsou zveřejněna na této stránce po celou dobu jejího konání.

 3. Termín a místo konání akce

  Akce probíhá ve všech prodejnách typu JO v termínu od 18.11.2020 do 31.12.2020
  Zboží si zákazník může zakoupit za zvýhodněnou cenu do vyprodání zásob nebo do 15.1.2021.

 4. Principy a podmínky soutěže

  • Účastník se zapojí do akce tím, že v prodejně JO zakoupí v době trvání akce zboží za minimálně 300 Kč a získá 1 bod. Body se vylepují na sběrací kartičku. Za určený počet bodů, které soutěžící nalepí na příslušnou kartičku, si pak může vybrat výrobek z nabídky. Uplatněním řádně vyplněné sběratelské kartičky s body, má zákazník možnost zakoupit výrobek se slevou proti doporučené ceně výrobku od dodavatele. Nárok na 1 bod vzniká, dosáhne-li hodnota nákupu požadované částky nejméně 300 Kč a jsou-li současně splněny další podmínky pro získání sběratelského bodu uvedené v těchto pravidlech. Body lze uplatnit do vyprodání zboží nebo do 15.1.2021.

  • Pořadatel je pro účely kontroly při uplatnění sběratelské kartičky oprávněn požádat účastníka o předložení originálů účetních dokladů (účtenek), na základě kterých byly účastníku v souladu s těmito pravidly marketingové akce vydány jednotlivé očíslované body nalepené na předložené sběratelské kartičce. Pro případ takovéto kontroly je účastník povinen si takové účetní doklady (účtenky) z nákupu ponechat a na požádání pořadatele je předložit ke kontrole.

   Body a věrnostní kartičky se v prodejnách pořadatele, označených JO, vydávají přímo u pokladen, bezprostředně po nákupu. Produkty lze v prodejně objednat a následně zakoupit po předložení vyplněné kartičky s potřebným počtem sběratelských bodů. Objednané zboží obdrží zákazník do jednoho týdne.

 5. Další důležité podmínky akce

  • V této akci nedochází ke zpracování a nakládání s osobními údaji.

  • Na věrnostní cenu či jiné plnění dle těchto podmínek není právní nárok.

  • Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze akce zúčastnit jen se souhlasem této fyzické či právnické osoby.

  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů a bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách www.odtempo.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

  • Pořadatel a organizátor akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojené.

  • Účastník nemá oprávnění požadovat vyplacení částky odpovídající slevě na Předmět v penězích při předložení sběratelské kartičky s řádně vyplněnými body. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti se zapojením účastníka do marketingové akce a nesprávným použitím Předmětu.

 6. Seznam produktů zařazených do věrnostního programu

  Výrobek Bodově zvýhodněná cena     Počet bodů    
  Kufřík doktor     199,00 Kč 4 body
  Kufřík salón krásy     199,00 Kč 4 body
  Kufr Deluxe dílna     349,00 Kč 4 body
  Kuchyňka Joly Petit     569,00 Kč 4 body
  Sluchátka bezdrátové BHP 7500 SLUCHÁTKA CAMO     639,00 Kč 8 bodů
  Sluchátka bezdrátové BHP 7502 STREET ART PINK     639,00 Kč 8 bodů
  Sluchátka bezdrátové REI-TW 300 DARK GREY   1369,00 Kč 8 bodů
  Kamera do auta     829,00 Kč 8 bodů
  Sada nářadí FIELDMANN     809,00 Kč 8 bodů
  SHP 7201SL Set zastřihovačů SENCOR     629,00 Kč 8 bodů
  CLASSIC GLASS REMOSKA 4l R22F/01  2 390,00 Kč 8 bodů

(c) 2011 Tempo, obchodní družstvo