TEMPO, obchodní družstvo
GDPR Hledáme prostory Mapa stránek

Probíhající soutěže
Pro všechny naše zákazníky jsme připravili

Vánoční soutěž
Podrobná pravidla:
 1. Organizátor a pořadatel

  Pořadatelem a organizátorem soutěže s názvem "Vánoční soutěž" (dále pouze jako "soutěž") je společnost:
  Tempo, obchodní družstvo
  se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 38 Opava
  IČO: 00032417
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Ostravě, vložka 187 (dále jen "Organizátor soutěže").

  Soutěž proběhne v termínu 2.12. - 31.12.2020 včetně na prodejnách typu Terno, Tempo Market, Tuty a JO.

 2. Podmínky účasti

  Soutěže se smějí zúčastnit jen fyzické osoby starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice, které splní podmínky účasti v soutěži (dále jen "soutěžící").

 3. Pravidla soutěže

  Soutěže se může zúčastnit soutěžící, který splňuje jednu z následujících podmínek:

  • V období 2.12 - 31.12.2020 uskuteční jednorázový nákup v hodnotě minimálně 500 Kč v prodejnách Tuty a zároveň vyplní soutěžní kupon a spolu s účtenkou jej vhodí do boxu umístěného v prodejně.

  • V období 2.12 - 31.12.2020 uskuteční jednorázový nákup v hodnotě minimálně 500 Kč v prodejnách JO a zároveň vyplní soutěžní kupon a spolu s účtenkou jej vhodí do boxu umístěného v prodejně.

  • V období 2.12 - 31.12.2020 uskuteční jednorázový nákup v hodnotě minimálně 500 Kč v prodejnách Terno a Tempo Market a zároveň vyplní soutěžní kupon a spolu s účtenkou jej vhodí do boxu umístěného v prodejně.

 4. Soutěžní kupon - vzor:

  	Soutěžní otázka: Ve kterých krajích působí TEMPO, obchodní družstvo?
  	a) Moravskoslezský a Olomoucký
  	b) Zlínský a Vysočina
  	c) Jihomoravský a Liberecký
  
  	Jméno  ............. Příjmení ...............
  	Telefon ............. Email  ...............
  	
   	Uskutečni v období 2.12. - 31.12.2020 jednorázový nákup v minimální hodnotě 500,- Kč,
  	vyznač správnou odpověď a spolu s účtenkou vhoď do boxu umístěného v prodejně.
  	Účastník zapojením do soutěže dává souhlas ke zpracovnání osobních údajů v uvedeném
  	rozsahu. Více na www.odtempo.cz/GDPR.htm
  
 5. Další podmínky soutěže

  • Do soutěže budou zařazeny pouze úplně a čitelně vyplněné kupony spolu s originálem účtenky vhozené do boxu nejpozději 31.12.2020.

  • Kupóny budou k dispozici v prodejnách nebo v letácích Terno, Tempo-market, Tuty, JO.

  • 15.1.2021 proběhne v sídle společnosti Tempo, obchodní družstvo vylosování vítězů jednotlivých cen. Výherci budou o svých výhrách informování telefonicky nebo e-mailem do 7 pracovních dnů od slosování.

 6. Popis výher v prodejnách Terno a Tempo market
   1. JBL Xtreme 2, přenosný reproduktor
  
   2. LED televizor JVC 32´
  
   3. Vysavač Eta
  
   4. Parní čistič na okna
  
   5. Sušička ovoce
  
   6. Zastřihávací set Sencor
  
   7. Sluchátka
  
   8. Sada nádobí 11 ks
  
   9. Stylový reproduktor Gogen BS 074B
  
  10. 2x luxusní deka
  
  11. Karton piva plech Ostravar
  
  12. Karton piva plech Ostravar
  
  13. Karton piva plech Ostravar
  
  14. Karton piva plech Ostravar
  
  15. Dárková taška Hamé
  
  16. Dárková taška Hamé
  
  17. Dárková taška Hamé
  


 7. Popis výher v prodejnách Tuty a JO
   1. LED televizor JVC 32´
  
   2. Mlýnek na maso Bosch
  
   3. Vysavač Eta
  
   4. Sodastream
  
   5. Parní čistič na okna
  
   6. Zastřihávací set Sencor
  
   7. Sencor sws 5051 meteostanice
  
   8. Stylový reproduktor Gogen BS 074B
  
   9. Nafukovací člun
  
  10. Sada nádobí 7 ks
  
  11. 2x luxusní deka
  
  12. Karton piva plech Ostravar
  
  13. Karton piva plech Ostravar
  
  14. Karton piva plech Ostravar
  
  15. Karton piva plech Ostravar
  
  16. Dárková taška Hamé
  
  17. Dárková taška Hamé
  


 8. Způsob převzetí výher

  Výhry budou předány výhercům nejpozději do 31.1.2021 na dané prodejně nebo v sídle Tempa, obchodního družstva.

 9. Práva a povinnosti organizátora

  Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je závazně dodržovat. Do soutěže se lze přihlásit pouze v místě a době konání soutěže, po splnění uvedených podmínek. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky. Účastí v soutěži projevuje soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejnit jméno a příjmení výherce v propagačních materiálech Tempo, obchodního družstva. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že organizátor soutěže je oprávněn zpracovávat osobní osobní údaje soutěžících poskytnuté v rozsahu této soutěže. Po vyhodnocení soutěže budou všechny osobní údaje soutěžících skartovány.

  Účastí v soutěži každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají nařízeními EP a ER (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů. Tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.

  Organizátor soutěže je oprávněn kdykoliv soutěže zkrátit, odložit, prodloužit, změnit nebo bez náhrady zrušit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátoru soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než výše uvedená v těchto pravidlech. Reklamace výher je vyloučena. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění.

 10. Sponzoři Vánoční soutěže 2020:
Úplná pravidla věrnostního programu Sbírejte Tempo body
pro prodejny TUTY, TERNO, TEMPO market

 1. Pořadatel a organizátor akce

  Pořadatelem a organizátorem akce s názvem "Sbírejte Tempo body a nakupujte výrobky z nabídky za super ceny" (dále pouze jako "akce") je společnost:
  Tempo, obchodní družstvo
  se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 38 Opava
  IČO: 00032417
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Ostravě, vložka 187 (dále jen "Pořadatel").

 2. Pravidla akce

  Tato úplná pravidla akce jsou zveřejněna na této stránce po celou dobu jejího konání.

 3. Termín a místo konání akce

  Akce probíhá ve všech prodejnách typu TUTY, TERNO, TEMPO market v termínu od 18.11.2020 do 31.12.2020
  Zboží si zákazník může zakoupit za zvýhodněnou cenu do vyprodání zásob nebo do 15.1.2021.

 4. Principy a podmínky soutěže

  • Účastník se zapojí do akce tím, že v prodejně TUTY, TERNO, TEMPO market zakoupí v době trvání akce zboží za minimálně 300 Kč a získá 1 bod. Body se vylepují na sběrací kartičku. Za určený počet bodů, které soutěžící nalepí na příslušnou kartičku, si pak může vybrat výrobek z nabídky. Uplatněním řádně vyplněné sběratelské kartičky s body, má zákazník možnost zakoupit výrobek se slevou proti doporučené ceně výrobku od dodavatele. Nárok na 1 bod vzniká, dosáhne-li hodnota nákupu požadované částky nejméně 300 Kč a jsou-li současně splněny další podmínky pro získání sběratelského bodu uvedené v těchto pravidlech. Body lze uplatnit do vyprodání zboží nebo do 15.1.2021.

  • Pořadatel je pro účely kontroly při uplatnění sběratelské kartičky oprávněn požádat účastníka o předložení originálů účetních dokladů (účtenek), na základě kterých byly účastníku v souladu s těmito pravidly marketingové akce vydány jednotlivé očíslované body nalepené na předložené sběratelské kartičce. Pro případ takovéto kontroly je účastník povinen si takové účetní doklady (účtenky) z nákupu ponechat a na požádání pořadatele je předložit ke kontrole.

   Body a věrnostní kartičky se v prodejnách pořadatele, označených JO, vydávají přímo u pokladen, bezprostředně po nákupu. Produkty lze v prodejně objednat a následně zakoupit po předložení vyplněné kartičky s potřebným počtem sběratelských bodů. Objednané zboží obdrží zákazník do jednoho týdne.

 5. Další důležité podmínky akce

  • V této akci nedochází ke zpracování a nakládání s osobními údaji.

  • Na věrnostní cenu či jiné plnění dle těchto podmínek není právní nárok.

  • Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze akce zúčastnit jen se souhlasem této fyzické či právnické osoby.

  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů a bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách www.odtempo.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

  • Pořadatel a organizátor akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojené.

  • Účastník nemá oprávnění požadovat vyplacení částky odpovídající slevě na Předmět v penězích při předložení sběratelské kartičky s řádně vyplněnými body. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti se zapojením účastníka do marketingové akce a nesprávným použitím Předmětu.

 6. Seznam produktů zařazených do věrnostního programu

  Výrobek Bodově zvýhodněná cena     Počet bodů    
  Kufřík doktor     199,00 Kč 4 body
  Kufřík salón krásy     199,00 Kč 4 body
  Kufr Deluxe dílna     349,00 Kč 4 body
  Kuchyňka Joly Petit     569,00 Kč 4 body
  Sluchátka bezdrátové BHP 7500 SLUCHÁTKA CAMO     639,00 Kč 8 bodů
  Sluchátka bezdrátové BHP 7502 STREET ART PINK     639,00 Kč 8 bodů
  Sluchátka bezdrátové REI-TW 300 DARK GREY   1369,00 Kč 8 bodů
  Kamera do auta     829,00 Kč 8 bodů
  Sada nářadí FIELDMANN     809,00 Kč 8 bodů
  SHP 7201SL Set zastřihovačů SENCOR     629,00 Kč 8 bodů
  CLASSIC GLASS REMOSKA 4l R22F/01  2 390,00 Kč 8 bodů

Úplná pravidla věrnostního programu Sbírejte Tempo body
pro prodejny JO

 1. Pořadatel a organizátor akce

  Pořadatelem a organizátorem akce s názvem "Sbírejte Tempo body a nakupujte výrobky z nabídky za super ceny" (dále pouze jako "akce") je společnost:
  Tempo, obchodní družstvo
  se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 38 Opava
  IČO: 00032417
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Ostravě, vložka 187 (dále jen "Pořadatel").

 2. Pravidla akce

  Tato úplná pravidla akce jsou zveřejněna na této stránce po celou dobu jejího konání.

 3. Termín a místo konání akce

  Akce probíhá ve všech prodejnách typu JO v termínu od 18.11.2020 do 31.12.2020
  Zboží si zákazník může zakoupit za zvýhodněnou cenu do vyprodání zásob nebo do 15.1.2021.

 4. Principy a podmínky soutěže

  • Účastník se zapojí do akce tím, že v prodejně JO zakoupí v době trvání akce zboží za minimálně 300 Kč a získá 1 bod. Body se vylepují na sběrací kartičku. Za určený počet bodů, které soutěžící nalepí na příslušnou kartičku, si pak může vybrat výrobek z nabídky. Uplatněním řádně vyplněné sběratelské kartičky s body, má zákazník možnost zakoupit výrobek se slevou proti doporučené ceně výrobku od dodavatele. Nárok na 1 bod vzniká, dosáhne-li hodnota nákupu požadované částky nejméně 300 Kč a jsou-li současně splněny další podmínky pro získání sběratelského bodu uvedené v těchto pravidlech. Body lze uplatnit do vyprodání zboží nebo do 15.1.2021.

  • Pořadatel je pro účely kontroly při uplatnění sběratelské kartičky oprávněn požádat účastníka o předložení originálů účetních dokladů (účtenek), na základě kterých byly účastníku v souladu s těmito pravidly marketingové akce vydány jednotlivé očíslované body nalepené na předložené sběratelské kartičce. Pro případ takovéto kontroly je účastník povinen si takové účetní doklady (účtenky) z nákupu ponechat a na požádání pořadatele je předložit ke kontrole.

   Body a věrnostní kartičky se v prodejnách pořadatele, označených JO, vydávají přímo u pokladen, bezprostředně po nákupu. Produkty lze v prodejně objednat a následně zakoupit po předložení vyplněné kartičky s potřebným počtem sběratelských bodů. Objednané zboží obdrží zákazník do jednoho týdne.

 5. Další důležité podmínky akce

  • V této akci nedochází ke zpracování a nakládání s osobními údaji.

  • Na věrnostní cenu či jiné plnění dle těchto podmínek není právní nárok.

  • Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze akce zúčastnit jen se souhlasem této fyzické či právnické osoby.

  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů a bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách www.odtempo.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

  • Pořadatel a organizátor akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojené.

  • Účastník nemá oprávnění požadovat vyplacení částky odpovídající slevě na Předmět v penězích při předložení sběratelské kartičky s řádně vyplněnými body. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti se zapojením účastníka do marketingové akce a nesprávným použitím Předmětu.

 6. Seznam produktů zařazených do věrnostního programu

  Výrobek Bodově zvýhodněná cena     Počet bodů    
  Kufřík doktor     199,00 Kč 4 body
  Kufřík salón krásy     199,00 Kč 4 body
  Kufr Deluxe dílna     349,00 Kč 4 body
  Kuchyňka Joly Petit     569,00 Kč 4 body
  Sluchátka bezdrátové BHP 7500 SLUCHÁTKA CAMO     639,00 Kč 8 bodů
  Sluchátka bezdrátové BHP 7502 STREET ART PINK     639,00 Kč 8 bodů
  Sluchátka bezdrátové REI-TW 300 DARK GREY   1369,00 Kč 8 bodů
  Kamera do auta     829,00 Kč 8 bodů
  Sada nářadí FIELDMANN     809,00 Kč 8 bodů
  SHP 7201SL Set zastřihovačů SENCOR     629,00 Kč 8 bodů
  CLASSIC GLASS REMOSKA 4l R22F/01  2 390,00 Kč 8 bodů

(c) 2011 Tempo, obchodní družstvo