TEMPO, obchodní družstvo
Anketa Hledáme prostory Mapa stránek

Probíhající soutěže
Úplná pravidla věrnostního programu Sbírejte Tempo body
pro prodejny Tempo Opava

 1. Pořadatel a organizátor akce

  Pořadatelem a organizátorem akce s názvem "Sbírejte Tempo BODY a nakupujte výrobky z nabídky za SUPER CENY" (dále pouze jako "akce") je společnost:
  Tempo, obchodní družstvo
  se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 38 Opava
  IČO: 00032417
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném při Krajském soudu v Ostravě, vložka 187 (dále jen "Pořadatel").

 2. Pravidla akce

  Tato úplná pravidla akce jsou zveřejněna na této stránce po celou dobu jejího konání.

 3. Termín a místo konání akce

  Akce probíhá na všech prodejnách Tempo Opava v termínu od 18.3.2019 do 30.4.2019 a zboží si můžete vyzvednout nejpozději do 15.5.2019 nebo do jeho vyprodání.

 4. Principy a podmínky soutěže

  • Účastník se zapojí do akce tím, že v prodejnách Tempo Opava zakoupí v době trvání akce zboží za minimálně 300 Kč a získá 1 bod. Body se vylepují na sběrací kartičku. Za určený počet bodů (4 nebo 8 bodů), které soutěžící nalepí na příslušnou kartičku, si pak může vybrat výrobek z nabídky. Uplatněním řádně vyplněné sběratelské kartičky s body, má zákazník možnost zakoupit výrobek se slevou proti doporučené ceně výrobku od dodavatele. Nárok na 1 bod vzniká, dosáhne-li hodnota nákupu požadované částky nejméně 300 Kč a jsou-li současně splněny další podmínky pro získání sběratelského bodu uvedené v těchto pravidlech. Body lze uplatnit do vyprodání zboží.

  • Pořadatel je pro účely kontroly při uplatnění sběratelské kartičky oprávněn požádat účastníka o předložení originálů účetních dokladů (účtenek), na základě kterých byly účastníku v souladu s těmito pravidly marketingové akce vydány jednotlivé očíslované body nalepené na předložené sběratelské kartičce. Pro případ takovéto kontroly je účastník povinen si takové účetní doklady (účtenky) z nákupu ponechat a na požádání pořadatele je předložit ke kontrole.

   Body se v prodejnách pořadatele vydávají přímo u pokladen, bezprostředně po nákupu. Výrobky lze koupit v prodejně, po předložení vyplněné kartičky s potřebným počtem sběratelských bodů. Věrnostní kartičky se vydávají u pokladen.

 5. Další důležité podmínky akce

  • V této akci nedochází ke zpracování osobních údajů.

  • Na věrnostní cenu či jiné plnění dle těchto podmínek není právní nárok.

  • Při nákupu na účet jiné fyzické či právnické osoby se lze akce zúčastnit jen se souhlasem této fyzické či právnické osoby.

  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů a bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách www.odtempo.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

  • Pořadatel a organizátor akce je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.

  • Účastník nemá oprávnění požadovat vyplacení částky odpovídající slevě na Předmět v penězích při předložení sběratelské kartičky s řádně vyplněnými body. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti se zapojením účastníka do marketingové akce a nesprávným použitím Předmětu.

 6. Nabídka cenově zvýhodněných výrobků

  Výrobek     Bodově
  zvýhodněná
        cena
      Počet bodů    

  Popelnice na tříděný odpad, barevné víko 50l, set 3 ks

    399,00 Kč

  8 bodů

  Popelnice na tříděný odpad 50 l

    139,00 Kč

  4 body

  Koš na odpadky 35 l 33x26x51 cm, bílý

    179,00 Kč

  4 body

  Koš na odpadky 35 l 33x26x51 cm, černý

    159,00 Kč

  4 body

  Úložný box s víkem 54 l 58x36,5x37,5

    179,00 Kč

  4 body

  Úložný box s víkem 100 l 78x38,5x47,5 cm

    299,00 Kč

  4 body
(c) 2011 Tempo, obchodní družstvo