TEMPO, obchodní družstvo
GDPR Hledáme prostory Mapa stránek

Platba čipovou kartou
Výhody čipových karet
Sleva z nákupu

Při platbě čipovou kartou získává majitel karty slevu z nákupu, a to až ve výši 6%. Pro výpočet slevy se nákupy vyhodnocují každý měsíc samostatně a o aktuální výši slevy je majitel pravidelně informován výpisem. Slevy se na kartu připisují bezhotovostním převodem vždy do 30 dnů po skončení kalendářního roku, za který jsou poskytovány.

Upozornění: Nárok na slevu z nákupu vznikne pouze u nákupu, který bude placen z peněz uložených na kartě přes půlnoc.

Pásmo Měsíční nákup Sleva %
Od Do
1 0 Kč 5 000 Kč 2
2 5 001 Kč 9 000 Kč 4
3 9 001 Kč 14 000 Kč 5
4 14 001 Kč neomezeno 6

Bonus za platbu čipovou kartou

Tento bonus se poskytuje všem majitelům karet, a to v následující výši:

Nákup do 1 500 Kč měsíčně (včetně)
Členové družstva: 0,03% p.a z denního zůstatku na kartě.
Ostatní majitelé karet: 0,01% p.a z denního zůstatku na kartě.
Nákup v rozmezí 1 500 Kč až 5 000 měsíčně (včetně)
Členové družstva: 0,9% p.a z denního zůstatku na kartě.
Ostatní majitelé karet: 0,25% p.a z denního zůstatku na kartě.
Nákup v rozmezí 5 000 Kč až 10 000 měsíčně (včetně)
Členové družstva: 1,2% p.a z denního zůstatku na kartě.
Ostatní majitelé karet: 0,25% p.a z denního zůstatku na kartě.
Nákup nad 10 000 měsíčně
Členové družstva: 1,5% p.a z denního zůstatku na kartě.
Ostatní majitelé karet: 0,25% p.a z denního zůstatku na kartě.

Bonus se připisuje na kartu stejně jako slevy z nákupu, a to 1x ročně. Aktuální výše bonusu je uvedena na každém výpisz z účtu karty.

Bezhotovostní převody čipovou kartou

Bezhotovostní převody je možné uskutečnit na všech prodejnách družstva po celou dobu jejich provozní doby.

Poplatek za provedení jedné operace činí 8 Kč.
Informace o provedených převodech Vám budou zasílány spolu s výpisem z účtu.

Možnost vkladu na kartu, výběru hotovosti z karty a nákupu na 88 místech okresu Opava, 4 místech okresu Bruntál, 3 místech okresu Ostrava a 2 místech okresu Olomouc

Umožnění nákupu volně prodejných léků v lékárně v Kravařích

Doba použitelnosti karty není omezena

Za vedení účtu se neplatí žádné poplatky

Další informace:
Zasílání výpisů
Máte možnost vybrat si ze dvou variant zasílání výpisů z účtu (podrobný výpis všech uskutečněných operací na kartě) s tím, že si můžete zvolit četnost jejich zasílání měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně):
1. Emailem - bez jakýchkoliv poplatků.
2. Poštou domů na adresu - poplatek 10 Kč/výpis.
Cena karty
Pro členy družstva: 100 Kč
Pro nečleny družstva: 100 Kč za první kartu, 240 Kč za další karty
Pořízení karty
V případě Vašeho zájmu o vyřízení karty TEMPO, obchodního družstva, stačí se dostavit buďto na Ústředí družstva, kde po zaplacení poplatku za kartu a sepsání kupní smlouvy Vám bude karta předána ihned anebo si ji můžete vyřídit na kterékoliv prodejně družstva - v tomto případě Vám bude karta odeslána doporučeně domů ihned po obdržení kupní smlouvy na Ústředí družstva.
Kupní smlouvu můžete také donést již vyplněnou: Kupní smlouva o koupi Družstevní platební karty - tiskopis k vyplnění

poslední aktualizace 3.1.2018
informace
Hana Kubánková, tel: 553 697 227, kubankova@do@odtempo.cz
Vladislava Helebrandtová, tel: 553 697 228, helebrandtova@do@odtempo.cz
(c) 2011 TEMPO, obchodní družstvo