TEMPO, obchodní družstvo
GDPR Hledáme prostory Mapa stránek

Personální dotazník
V případě zájmu o zaměstnání v našem družstvu vyplňte prosím níže uvedený dotazník.
Dotazník je nezávazný a uchazeč jeho vyplněním vyjadřuje souhlas s uchováváním poskytnutých údajů
po dobu uchazečem uvedenou pro účely evidence v databázi zájemců o práci.
O práci se ucházím na základě
nabídky z úřadu práce inzerátu v novinách nabídky z www.odtempo.cz
Mám zájem o funkci
1. Osobní údaje
Příjmení, jméno, titul
Den, měsíc, rok narození
Rodné příjmení
E-mail
Trvalé bydliště: ulice, číslo, místo, PSČ
Telefon
Přechodné bydliště: ulice, číslo, místo, PSČ
Telefon
Státní občanství
Rodinný stav
2. Vzdělání, kvalifikace, osobní dovednosti
Dosažené vzdělání s uvedením oboru (základní, vyučení, středoškolské, vysokoškolské)
Nedokončené
Odborné kurzy
Dovednosti práce s PC
Řidičský průkaz skupiny
3. Průběh zaměstnání, pracovní zkušenosti
Název firmy
Pracovní pozice
Od - do
4. Ostatní údaje
Již jsem pracoval(a) v TEMPO, obchodním družstvu v období
Jsem poživatelem důchodu starobního
ČID
ID
Jsem občanem se změněnou pracovní schopností
Mám uzavřen pracovní poměr s jiným zaměstnavatelem
Podnikám na základě živnostenského listu v oboru

Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stranách družstva www.odtempo.cz/GDPR.htm


(c) 2011 TEMPO, obchodní družstvo