Členství

Kdo se může stát členem družstva

Členství v družstvu je dobrovolné. Členem družstva se může stát a může být plně svéprávná fyzická osoba, která v době přijetí:

  • Má skutečné bydliště v místě, kde družstvo vyvíjí svou podnikatelskou aktivitu.

  • Aktivně nakupuje v prodejnách provozovaných družstvem.

  • Nakoupila v prodejnách provozovaných družstvem za 12 měsíců předcházejících podání přihlášky o členství v družstvu průměrně nejméně za 1500 Kč měsíčně, a toto je při podání přihlášky schopna prokázat výpisem z čipové karty vydané družstvem.

  • Není v insolvenci.

O přijetí nových členů rozhoduje představenstvo družstva. Základní členský vklad činí 200 Kč, zápisné 150 Kč.

Výhody členství v družstvu

1. Možnost zapůjčit družstvu peníze

Zapůjčená částka se v závislosti na své výši úročí následovně:
Částka do 100 000 Kč včetně:  úrok ve výši 3% p.a.
Částka v rozmezí 100 001 Kč až 500 000 Kč včetně: : úrok ve výši 4,5% p.a.
Částka nad 500 000 Kč: úrok ve výši 3% p.a.

Uvedené výše úroků platí při uzavření smlouvy o zápůjčce do 31.12.2024.
Smlouvu o zápůjčce lze uzavřít pouze na období 12 měsíců.

Sankce za předčasný výběr jsou stanoveny na 1 % z vkladu do 6 měsíců předčasného výběru a 0,5 % z vkladu nad 6 měsíců předčasného výběru.

2. Možnost pořízení čipové karty družstva

Viz Služby / Platba kartou / Platba čipovou kartou

Informace

Hana Kubánková, tel: 553 697 227, kubankovaz.a.v.i.n.á.čodtempo.cz
nebo
Vladislava Helebrandtová, tel: 553 697 228, helebrandtovaz.a.v.i.n.á.čodtempo.cz

Poslední aktualizace 6.1.2023