Členství

Kdo se může stát členem družstva

Členem družstva se může stát pouze fyzická osoba, která je zletilá, plně svéprávná a v době kdy žádá o přijetí, má skutečné bydliště v místě, kde družstvo vyvíjí svou podnikatelskou aktivitu a která aktivně nakupuje v prodejnách provozovaných družstvem. Tuto skutečnost doloží výpisem z věrnostní čipové karty, prostřednictvím níž během předcházejících 12 měsíců nakoupila minimálně za 18 000 Kč ročně (průměrně 1 500 Kč měsíčně).

O přijetí nových členů rozhoduje představenstvo družstva. Základní členský vklad činí 200 Kč.

Výhody členství v družstvu

1. Možnost zapůjčit družstvu peníze

A to v úrokové sazbě 3% na dobu 12 měsíců s platností od 1.1.2023 - 31.12.2023.

Sankce za předčasný výběr jsou stanoveny na 0,5 % z vkladu do 6 měsíců předčasného výběru a 1 % z vkladu nad 6 měsíců předčasného výběru.

2. Možnost pořízení čipové karty družstva

Viz Služby / Platba kartou / Platba čipovou kartou

Informace

Hana Kubánková, tel: 553 697 227, kubankovaz.a.v.i.n.á.čodtempo.cz
nebo
Vladislava Helebrandtová, tel: 553 697 228, helebrandtovaz.a.v.i.n.á.čodtempo.cz

Poslední aktualizace 6.1.2023