Členství

Kdo se může stát členem družstva

Členem družstva se může stát pouze fyzická osoba, která je zletilá, plně svéprávná a v době kdy žádá o přijetí, má skutečné bydliště v místě, kde družstvo vyvíjí svou podnikatelskou aktivitu a která aktivně nakupuje v prodejnách provozovaných družstvem. Tuto skutečnost doloží výpisem z věrnostní čipové karty, prostřednictvím níž během předcházejících 12 měsíců nakoupila minimálně za 18 000 Kč ročně (průměrně 1 500 Kč měsíčně).

O přijetí nových členů rozhoduje představenstvo družstva. Základní členský vklad činí 200 Kč.

Výhody členství v družstvu

1. Možnost zapůjčit družstvu peníze za výhodných podmínek

Každá smlouva o zápůjčce je posuzována a schvalována individuálně zástupcem představenstva družstva.

Doba uzavření smlouvy 12 měsíců.

Výše úroků je odvislá od celkové hodnoty zápůjček, které člen s družstvem uzavřel a od výše nákupů v provozovnách družstva.

Níže uvedené sazby jsou platné pro období 1.1.2022 - 31.12.2022

Podmínky pro člena, který nakoupil přes čipovou kartu za 12 kalendářních měsíců minimálně v hodnotě 18 000 Kč:


Sankce za předčasný výběr jsou stanoveny na 0,5 % z vkladu do 6 měsíců předčasného výběru a 1 % z vkladu nad 6 měsíců předčasného výběru.

Suma zápůjček členem uzavřených Roční úrok
1 - 499 999 Kč 2,5 %
500 000 - 749 999 Kč 2,35 %
750 000 - 999 999 Kč 2,2 %
1 000 000 - 1 999 000 Kč 2,05 %
nad 2 000 000 Kč 1,9 %

Podmínky pro člena, který za 12 kalendářních měsíců nakoupil přes čipovou kartu za méně než 18 000 Kč:


Sankce za předčasný výběr jsou stanoveny na 0,5 % z vkladu do 6 měsíců předčasného výběru a 1 % z vkladu nad 6 měsíců předčasného výběru.

Suma zápůjček členem uzavřených Roční úrok
1 - 499 999 Kč 1,5 %
500 000 - 749 999 Kč 1,35 %
750 000 - 999 999 Kč 1,2 %
1 000 000 - 1 999 000 Kč 1,05 %
nad 2 000 000 Kč 0,9 %

2. Možnost pořízení čipové karty družstva

Viz Služby / Platba kartou / Platba čipovou kartou

Informace

Hana Kubánková, tel: 553 697 227, kubankovaz.a.v.i.n.á.čodtempo.cz
nebo
Vladislava Helebrandtová, tel: 553 697 228, helebrandtovaz.a.v.i.n.á.čodtempo.cz

Poslední aktualizace 3.3.2022