Kontaktní údaje

Název firmy: TEMPO, obchodní družstvo

Fakturační adresa: Horní náměstí č. 104/1, 746 38 Opava

ID datové schránky: 3656sj2

IČO: 00032417

DIČ: CZ00032417

Telefon: 553 697 111

Email:
infoz.a.v.i.n.á.čodtempo.cz


Bankovní spojení
ČS Opava, číslo účtu: 1848730339 / 0800

ČSOB Opava, číslo účtu: 8010 - 0009706413 / 0300


Zápis v obchodním rejstříku:
KS Ostrava, oddíl Dr XXIII, vložka 187

Máte dotaz, námět, připomínku? Napište nám!


Kontakt na pověřence
pro ochranu osobních údajů

JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk

Email: jaroslavz.a.v.i.n.á.čsvamberk.net


Hlášení podnětů v našem družstvu

Oznamování neetického, nekorektního jednání:

Využijte prosím následující telefonní linku, kterou pro vás provozujeme v pracovních dnech od 9 do 15 hodin: 722 484 708

Podnět nám také můžete zaslat emailem: oznameniz.a.v.i.n.á.čodtempo.cz;

Své sdělení nám můžete zaslat poštou, v obálce nadepsané "OZNÁMENÍ – NEOTEVÍRAT", na adresu:
TEMPO, obchodní družstvo
Právní odbor
Horní náměstí 104/1
746 38 Opava

Oznamování protizákonného jednání

Využijte prosím telefonní linku, kterou pro nás zajišťuje externí partner. Linku lze využívat k telefonnímu hovoru v pracovních dnech od 9 do 15 hodin, mimo tuto dobu je k dispozici záznamník: 775 585 314

Podnět nám také můžete zaslat emailem: oznameniz.a.v.i.n.á.čkubicapartners.cz;

Své sdělení nám můžete zaslat poštou, v obálce nadepsané "OZNÁMENÍ – NEOTEVÍRAT", na adresu:
KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář
Ó. Lysohorského 702
738 01 Frýdek-Místek

Tato oznamovací služba může být použita pouze pro hlášení neetického, nekorektního či protiprávního jednání, popř. situací týkajících se oznámení, které není v souladu s družstevními standardy či jiným způsobem porušuje etický kodex našeho družstva.

Oznamovací služba zajišťuje anonymitu oznamovatele a jeho ochranu před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními. Oznamovatelem (whistleblower) může být zaměstnanec, zákazník, obchodní partner nebo třetí osoba/veřejnost, která učiní oznámení nebo sdělí své obavy o podezření z Nekalého jednání. Ochrana oznamovatele je zakotvena ve vnitřní dokumentaci našeho družstva pod názvem S_2023-01-211 "Zavedení vnitřního oznamovacího systému a ochrana oznamovatelů".