Dotace z prostředků EU - fotovoltaické elektrárny

Projekty - instalace FVE:

  • Registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007023 - objekt 32 - Suché Lazce, Přerovecká,
  • registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007033 - objekt 9 - Štěpánkovice, Hlavní,
  • registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007034 - objekt 10 - Přerov, Palackého,
  • registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007036 - objekt 13 - Město Albrechtice,
  • registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007038 - objekt 14 - Kobeřice, Slezská,
  • registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007041 - objekt 16 - Lipník nad bečvou, Zahradní.

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií. Cílem projektu byla instalace fotovoltaické elektrárny (bez akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.


Registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007023 - objekt 32 - Suché Lazce, Přerovecká:


Registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007033 - objekt 9 - Štěpánkovice, Hlavní:


Registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007034 - objekt 10 - Přerov, Palackého:


Registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007036 - objekt 13 - Město Albrechtice:


Registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007038 - objekt 14 - Kobeřice, Slezská:


Registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007041 - objekt 16 - Lipník nad bečvou, Zahradní: