Prodavač, prodavačka - pracovní náplň

 • Plnění úkolů přidělených vedoucím zaměstnancem (řídí se denním, týdenním a měsíčním plánem úkolů, zvláště pak rozpisem na dané prodejně).
 • Aktivní nabídka zboží zákazníkům a zdvořilá komunikace.
 • Aktualizování nabídkové tabule.
 • Příjem a průběžné doplňování zboží do regálů.
 • Kontrola cen a zodpovědnost za cenovky u jednotlivého sortimentu.
 • Průběžná kontrola záruční lhůty zboží (minimální doba trvanlivosti, doba spotřeby) a včasné řešení slev ve spolupráci s VPJ.
 • Pravidelná kontrola a evidence teploty u mrazicího a chladicího zařízení.
 • Příprava a dopek pečiva (u PJ s dopékací pecí).
 • Příprava na pečení a grilování masných polotovarů (u PJ s teplým pultem).
 • Obsluha pokladny - zodpovědnost za řádné převzetí a vrácení finanční hotovosti, obsluhu zákazníků, závěrečnou inventuru a předání pokladní hotovosti VPJ nebo ZVPJ.
 • Provádění pravidelného úklidu a sanitace pracoviště dle předepsaného harmonogramu.
 • Příprava zásob zboží k inventarizaci.
 • Zodpovědnost za svěřený majetek (stroje, zařízení, pracovní pomůcky, zboží, finanční hotovost apod.).
 • Zodpovědnost za svěřené zásoby zboží (zamezení krádeží na PJ).
 • Nošení předepsaného pracovního oděvu.
 • Dodržování vnitřních předpisů a směrnic zaměstnavatele, zejména těch vztahujících se k provozu PJ a bezpečnostních a hygienických předpisů.