Probíhající soutěže

Soutěž FANDI S ENERGIÍ VE FINÁLE MS V HOKEJI 2022

Podrobná pravidla soutěže FANDI S ENERGIÍ VE FINÁLE MS V HOKEJI 2022

Pořadatel

Podrobná pravidla této spotřebitelské soutěže (dále jen "soutěž") jsou zveřejněna po celou dobu jejího konání na webové stránce pořadatele, kterým je TEMPO, obchodní družstvo, IČ: 00032417, sídlem Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava (dále jen "pořadatel"). Kompletní úprava pravidel spotřebitelských soutěží na sociální síti pořadatele je obsažen v dokumentu "Obecná pravidla spotřebitelských soutěží na sociální síti", který je zveřejněn na webové stránce pořadatele.

Webová stránka pořadatele: www.odtempo.cz.

Kontaktní e-mailová adresa pořadatele pro tuto soutěž: martinekz.a.v.i.n.á.čodtempo.cz.

S případnými dotazy vztahujícími se k této soutěži se obracejte přímo na tuto kontaktní e-mailovou adresu, případně na adresu sídla pořadatele.

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v rámci České republiky v období od zveřejnění příspěvku na Instagramu pořadatele dne 18.05.2022 do 24.05.2022 do 12:00 hodin. Soutěž probíhá v rámci sociální sítě pořadatele - Instagram, a to konkrétně pod soutěžním příspěvkem pořadatele, u kterého je umístěn odkaz na tato pravidla.

Tato soutěž není žádným způsobem spojena se společností Instagram, která je kompletně osvobozena od závazků vůči všem jejím účastníkům a každému z nich, a tato soutěž jako propagační akce pořadatele není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Instagram ani s ní jinak spojena.

Výhra v soutěži

 • Výhrou v soutěži jsou celkem 3 kusy kartonu ala 24 ks 0,5 l plechu Semtex Original. Výhru obdrží tři výherci, každý z nich po jednom kuse kartonu, tj. 1x 24 kusů Semtex Original 0,5 l plech.

 • O výhře v soutěži rozhoduje náhoda. Výherci budou určeni slosováním, které proběhne po ukončení soutěže zaměstnancem marketingového oddělení pořadatele.
   O výsledku slosování budou výherci informováni v soutěžním příspěvku pořadatele na sociální síti v termínu 24. 05. 2022.

 • Podmínkou soutěže je, že výherce si výhru musí osobně vyzvednout na 

 • jakékoliv prodejně TEMPO, obchodního družstva.
  Seznam prodejen zde.
  Výhra nebude výherci zasílána poštovní nebo kurýrní službou.

Princip soutěže

Každý soutěžící dle pravidel soutěže, který v době konání soutěže zveřejní na Instagramu na profilu odtempocz v komentáři soutěžního příspěvku svůj vlastní komentář v podobě označení osoby, se kterou chce fandit během finále MS v hokeji 2022, se tímto komentářem dostává do výběru pro vyhodnocení. Ze zveřejněných soutěžních příspěvků budou dle podmínek soutěže vybráni 3 výherci, který získají výhru. Do vyhodnocení soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří neporuší pravidla soutěže.

Podmínky účasti v soutěži.

 •  Účastníkem soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže jen s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, který je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.
 • Podmínkou účasti v soutěži je kumulativně:
 • Označit Instagram stránku pořadatele formou "Sledovat",
 • označit soutěžní příspěvek na Instagramu pořadatele formou "Like (srdíčko)",
 • uvést do komentářů soutěžního příspěvku svůj vlastní komentář v podobě označení osoby, se kterou chce soutěžící fandit během finále MS v hokeji 2022.
 • Jeden soutěžící se může soutěže "Fandi s energií ve finále MS v hokeji 2022" zúčastnit svým komentářem v soutěžním příspěvku pouze jednou. V případě uvedení více komentářů od jednoho soutěžícího, bude při vyhodnocení soutěže brán zřetel pouze na časově první zapsaný komentář v době konání soutěže.
 • Jeden počet komentářů pod soutěžním příspěvkem není omezen. Odpovědi musí být vloženy pod soutěžní příspěvek - odpovědi zaslané do soukromých zpráv nebudou do slosování zařazeny.

Soutěž TEMPO Královská tipovačka

Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže TEMPO Královská tipovačka

Pořadatel

Podrobná pravidla této spotřebitelské soutěže (dále jen "soutěž") jsou zveřejněna po celou dobu jejího konání na webové stránce pořadatele, kterým je TEMPO, obchodní družstvo, IČ: 00032417, sídlem Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava (dále jen "pořadatel"). Kompletní úprava pravidel spotřebitelských soutěží na sociální síti pořadatele je obsažen v dokumentu "Obecná pravidla spotřebitelských soutěží na sociální síti", který je zveřejněn na webové stránce pořadatele.

Webová stránka pořadatele: www.odtempo.cz.

Kontaktní e-mailová adresa pořadatele pro tuto soutěž: martinekz.a.v.i.n.á.čodtempo.cz.
S případnými dotazy vztahujícími se k této soutěži se obracejte přímo na tuto kontaktní adresu e-mailovou adresu, případně na adresu sídla pořadatele.

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v rámci České republiky v období od zveřejnění příspěvku na Facebooku pořadatele dne 2.5.2022 do půlnoci 13.5.2022. Soutěž probíhá v rámci sociální sítě pořadatele - Facebook, a to konkrétně pod soutěžním příspěvkem pořadatele, u kterého je umístěn odkaz na tato pravidla.

Tato soutěž není žádným způsobem spojena se společností Facebook, která je kompletně osvobozena od závazků vůči všem jejím účastníkům a každému z nich, a tato soutěž jako propagační akce pořadatele není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní jinak spojena.

Výhra v soutěži

 • Výhrou v soutěži jsou celkem 3 kusy multipacku plechového piva Krušovice , tj. 3x 24 kusů Krušovice Královský ležák 0,5 l plech. Výhru obdrží tři výherci, každý z nich po jednom kuse multipacku, tj. 1x 24 kusů Krušovice Královský ležák 0,5 l plech.
 • O výhře v soutěži rozhoduje přesný tip, nebo nejbližší tip na otázku uváděnou v kapitole Princip soutěže. Pro vyhodnocení pořadí se posuzuje přesný tip 1.-3. místa nebo nejbližší, kdy se nejdříve hodnotí tip 1. místa, pak 2. místa a poté 3. místa. V případě shody výherních stejných tipů, rozhoduje o výherci náhoda, tzn. že výherci budou určeni slosováním. Vyhodnocení na základě přesného tipu, příp. slosování, proběhne po ukončení soutěže zaměstnancem marketingového oddělení pořadatele.
  O výsledku vyhodnocení soutěže budou výherci informováni v soutěžním příspěvku pořadatele na sociální síti v termínu do 31.5.2022.
 • Podmínkou soutěže je, že výherce si výhru musí osobně vyzvednout na jakékoliv prodejně TEMPO, obchodního družstva.
  Seznam prodejen zde.
  Výhra nebude výherci zasílána poštovní nebo kurýrní službou.

Princip soutěže

Každý soutěžící dle pravidel soutěže, který v době konání soutěže zveřejní na Facebooku @odtempocz v komentáři soutěžního příspěvku svůj vlastní tip na konečné pořadí 1.-3. místa hokejových národních týmů v MS hokeji 2022, se tímto tipem dostává do výběru pro vyhodnocení. Ze zveřejněných soutěžních příspěvků budou dle podmínek soutěže vybráni 3 výherci, který získají výhru. Do vyhodnocení soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří neporuší pravidla soutěže.

Podmínky účasti v soutěži

 • Účastníkem soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže jen s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, který je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.
 • Podmínkou účasti v soutěži je kumulativně:
 • Označit Facebook stránku pořadatele formou "To se mi líbí".
 • Označit soutěžní příspěvek na Facebook stránce pořadatele formou "Like".
 • Uvést do komentářů soutěžního příspěvku svůj vlastní tip na konečné pořadí národních hokejových týmů pro 1.-3. místo v MS hokeji 2022 dle Principu soutěže.
 • Jeden soutěžící se může soutěže "TEMPO olympijská tipovačka" zúčastnit svou odpovědí (svým tipem) do komentářů soutěžního příspěvku pouze jednou. V případě uvedení více komentářů s tipem na celkový počet zisku medailí od jednoho soutěžícího, bude při vyhodnocení soutěže brán zřetel pouze na časově první zapsaný komentář v době konání soutěže. Celkový počet komentářů pod soutěžním příspěvkem není omezen. Odpovědi musí být vloženy pod soutěžní příspěvek - odpovědi zaslané do soukromých zpráv nebudou do slosování zařazeny.