Probíhající soutěže

Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže
"Den žvýkaček 7.2. "

Pořadatel soutěže

Podrobná pravidla této spotřebitelské soutěže (dále jen "soutěž") jsou zveřejněna po celou dobu jejího konání na webové stránce pořadatele, kterým je TEMPO, obchodní družstvo, IČ: 00032417, sídlem Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava (dále jen "pořadatel"). Kompletní úprava pravidel spotřebitelských soutěží na sociální síti pořadatele je obsažen v dokumentu "Obecná pravidla spotřebitelských soutěží na sociální síti", který je zveřejněn na webové stránce pořadatele.

Webová stránka pořadatele: www.odtempo.cz

Kontaktní e-mailová adresa pořadatele pro tuto soutěž: martinekz.a.v.i.n.á.čodtempo.cz .
S případnými dotazy vztahujícími se k této soutěži se obracejte přímo na tuto kontaktní e-mailovou adresu, případně na adresu sídla pořadatele.

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v rámci České republiky v období od zveřejnění příspěvku na Facebooku a Instagramu pořadatele dne 3.2.2023 do půlnoci 7.2.2023.. Soutěž probíhá v rámci sociální sítě pořadatele - Facebook a Instragram, a to konkrétně pod soutěžními příspěvky pořadatele, u kterého je umístěn odkaz na tato pravidla.

Tato soutěž není žádným způsobem spojena se společností Facebook a Instagram, které je kompletně osvobozeny od závazků vůči všem jejím účastníkům a každému z nich, a tato soutěž jako propagační akce pořadatele není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook a Instagram ani s ní jinak spojena.

Výhra v soutěži

 • Výhrou v soutěži jsou dvě balení žvýkaček Pedro (1 balení obsahuje 120 ks žvýkaček Pedro ala 5 g) a dvě trika Krušovice (vel. M, černá barva).

 • O výhře v soutěži rozhoduje náhoda. Celkem budou losováním vybráni 4 výherci (dva na Facebooku a dva na Instragramu). Výherci, který splnili podmínky účasti v soutěži dle bodu 4. těchto pravidel bude určeni slosováním, které se uskuteční po ukončení soutěže zaměstnancem marketingového oddělení pořadatele. O výsledku slosování budou výherci i soutěžící informováni v soutěžních příspěvcích pořadatele na sociální síti v termínu do 3 pracovní dní od data slosování. 

 • Podmínkou soutěže je, že výherce si výhru osobně vyzvedne na kterékoliv prodejně TEMPO, obchodního družstva, kde mu bude doručena. Seznam prodejen je uveden zde: www.odtempo.cz/prodejny. Také je možné si výhru převzít osobně v místě sídla pořadatele soutěže. Výhra nebude výherci zasílána poštovní nebo kurýrní službou.

Podmínky účasti v soutěži

 • Účastníkem soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže jen s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, který je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.
 • Podmínkou účasti v soutěži pro účastníka je kumulativně :
 • Označit soutěžní příspěvek na Facebook stránce pořadatele formou "Like"  nebo na Instagramu formou "Srdíčka" ;
 • uvést do komentářů soutěžního příspěvku z vlastního Facebookového nebo Instagramového profilu odpověď na soutěžní otázku ve znění "Jakou žvýkačku jste měli jako malí nejraději?". 
 • Jeden soutěžící se může jedné vyhlášené soutěže "Den žvýkaček 7.2." zúčastnit svou odpovědí do komentářů soutěžního příspěvku pouze jednou. V případě uvedení více komentářů od jednoho soutěžícího, bude při vyhodnocení soutěže brán zřetel pouze na časově první zapsaný komentář v době konání soutěže. Celkový počet komentářů pod soutěžním příspěvkem není omezen. Odpovědi musí být vloženy pod soutěžní příspěvek - odpovědi zaslané do soukromých zpráv nebudou do slosování zařazeny.

Podrobná pravidla spotřebitelské soutěže
"Hádej, s námi nad jídlem bádej "

Pořadatel soutěže

Podrobná pravidla této spotřebitelské soutěže (dále jen "soutěž") jsou zveřejněna po celou dobu jejího konání na webové stránce pořadatele, kterým je TEMPO, obchodní družstvo, IČ: 00032417, sídlem Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava (dále jen "pořadatel"). Kompletní úprava pravidel spotřebitelských soutěží na sociální síti pořadatele je obsažen v dokumentu "Obecná pravidla spotřebitelských soutěží na sociální síti", který je zveřejněn na webové stránce pořadatele.

Webová stránka pořadatele: www.odtempo.cz

Kontaktní e-mailová adresa pořadatele pro tuto soutěž: martinekz.a.v.i.n.á.čodtempo.cz .
S případnými dotazy vztahujícími se k této soutěži se obracejte přímo na tuto kontaktní e-mailovou adresu, případně na adresu sídla pořadatele.

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v rámci České republiky v období od zveřejnění příspěvku na Facebooku pořadatele dne 30.1.2023 do půlnoci 5.2.2023. Soutěž probíhá v rámci sociální sítě pořadatele - Facebook, a to konkrétně pod soutěžním příspěvkem pořadatele, u kterého je umístěn odkaz na tato pravidla.

Tato soutěž není žádným způsobem spojena se společností Facebook, která je kompletně osvobozena od závazků vůči všem jejím účastníkům a každému z nich, a tato soutěž jako propagační akce pořadatele není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Facebook ani s ní jinak spojena.

Výhra v soutěži

 • Výhrou v soutěži je jeden dárkový šek TEMPO, obchodní družstvo v hodnotě 200 Kč, který lze uplatnit formou nákupu zboží v kterékoliv prodejně pořadatele.

 • O výhře v soutěži rozhoduje náhoda. Celkem bude losováním vybrán 1 výherce. Výherce, který splnil podmínky účasti v soutěži dle bodu 4. těchto pravidel bude určen slosováním, které se uskuteční po ukončení soutěže zaměstnancem marketingového oddělení pořadatele. O výsledku slosování budou výherci vždy informován v soutěžním příspěvku pořadatele na sociální síti v termínu do 3 pracovní dní od data slosování. 

 • Podmínkou soutěže je, že výherce si výhru osobně vyzvedne na jakékoliv prodejně TEMPO, obchodního družstva, kde mu bude doručena. Seznam prodejen je uveden zde: www.odtempo.cz/prodejny. Také je možné si výhru převzít osobně v místě sídla pořadatele soutěže. Výhra nebude výherci zasílána poštovní nebo kurýrní službou.

Podmínky účasti v soutěži

 • Účastníkem soutěže může být výhradně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice. Osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže jen s písemným souhlasem svého zákonného zástupce, který je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.
 • Podmínkou účasti v soutěži pro účastníka je kumulativně :
 • Označit soutěžní příspěvek na Facebook stránce pořadatele formou "Like" ;
 • uvést do komentářů soutěžního příspěvku z vlastního Facebookového profilu odpověď na soutěžní otázku.
 • Jeden soutěžící se může jedné vyhlášené soutěže "Hádej, s námi nad jídlem bádej" zúčastnit svou odpovědí do komentářů soutěžního příspěvku pouze jednou. V případě uvedení více komentářů od jednoho soutěžícího, bude při vyhodnocení soutěže brán zřetel pouze na časově první zapsaný komentář v době konání soutěže. Celkový počet komentářů pod soutěžním příspěvkem není omezen. Odpovědi musí být vloženy pod soutěžní příspěvek - odpovědi zaslané do soukromých zpráv nebudou do slosování zařazeny.